Geschiedenis van de wapens van Tienhoven en Oud-Maarsseveen.

 

Wegens samenvoeging werden op 1 juli 1949 de gemeenten Maarssen en Maarsseveen opgeheven en verviel dientengevolge het door Maarssen gevoerde wapen. Dit vervallen wapen, waarbij de voormalige gemeente Maarssen in het bezit bevestigde werd bij besluit van 10 juni 1818 van de Hoge Raad van Adel, werd als volgt omschreven: “in roods zes zoomsgewijze geplaatste gouden leliën en in een blauw hartschild drie gouden ruiten, 2 en 1. Het schild bedekt met een gouden kroon en ter wederzijde vastgehouden door een klimmende leeuw in natuurlijke kleuren. Bij koninklijk besluit van 3 juli 1950, nr. 10, werd aan de nieuwe gemeente Maarssen – met intrekking van voormeld besluit van 10 juli 181… bevestigd in het gebruik van het daarbij aan de voormalige gemeente Maarssen verleende wapen.

 

Het schild is gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen en ter weerszijden gehouden door een leeuw van natuurlijke kleuren. Voorheen werd het wapen gedekt door een met vijf bladeren. Doch hiertoe bleek de gemeente niet gerechtigd. Dit wapen is hetzelfde als dat van de heerlijkheid Maarssen. Omtrent de herkomst daarvan bestaat geen zekerheid. Wellicht zijn de leliën afkomstig van de heren van Amerongen , in wier geslacht het huis te Maarssen in 1477 overging. De drie ruiten, voorkomend in het hartschild zouden dan afkomstig kunnen zijn van de heren van de Haar, die in 1525 de heren van Amerongen als heren van Maarssen opvolgden.

 

Het wapen van Oud-Maarsseveen

 

Bij de wet van 28 februari 1949, Stbl. No. J. 102, zijn de gemeenten Maarssen en Maarsseveen met ingang van 1 juli 1949 samengevoegd tot een gemeente, zogenaamd Maarssen. De voormalige gemeente Maarsseveen was niet in het bezit van een wapen. Wel was de gelijkmatige heerlijkheid in het bezit daarvan bevestigd en wel bij besluit van 30 september 1818 van de hoge raad van adel. Zijnde een varken van sabel op een zilveren grond. Meestal werd dit varken echter afgebeeld op een terras van groen. Het varken in het wapen van de ambachtsheerlijkheid Maarsseveen zou afkomstig zijn van de Maarsseveen gevestigd was. Het omgekeerde lijkt echter meer waarschijnlijk.

 

Het wapen van Tienhoven

  

Bij de wet van 28 februari 1857, Stbl. 28, zijn de gemeenten Tienhoven en Westbroek samengevoegd resp. tot de gemeente Maarssen en de gemeente Maartensdijk, zulks met ingang van 1 juli 1957. Blijkens mededeling van de hoge raad van adel is voor de voormalige gemeente Tienhoven nimmer een wapen vastgesteld. De omschrijving van het gemeente wapen Tienhoven luidt: “van rood met 15 blokken, geplaatst 4.3.3.3.2. de eerste en de laatste blokken van de tweede en de vierde rij zijn uitgesneden in de vorm van een I . het laatste blok op de tweede rij en het eerste blok op de vierde rij zijn van zwart , al de vorige van goud.” Wellicht moeten de uitgesneden blokken zuilen voorstellen. De gemeente Tienhoven heeft waarschijnlijk vroeger een ander wapen gehad: van goud met zwevend kruis van blauw. Met zwevend kruis zal vermoedelijk en verkort kruis zijn bedoeld.

 

'Tienhoven Toont'-dag vrolijker en kleurrijker met eigen vlag

 

Sinds 2016 heeft Tienhoven Toont een eigen vlag. Hieronder de beschrijving van de kleuren en figuren. Het ontwerp van de vlag is van Cees van der Linde.

 

Het rode gedeelte geeft de bebouwing aan met een uitbouw zuidzijde Ds. Ulferslaan en uitbouw noordzijde Dwarsdijk. In het noorden de gele zandgronden van Het Gooi, in het zuiden het groen van de polder. Aan de westzijde het water van de Stille Plas. 

 

In het rode gedeelte de gele blokjes van het wapen van Tienhoven. In het groene gedeelte het varken van het Oud-Maarsseveense wapen.